Foglalkoztatási kedvezmények a munkahelyvédelmi akcióterv alapján

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény a Magyar Közlöny október 15-i számában jelent meg. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levők foglalkoztatása esetén a munkaadót a szociális hozzájárulási adóból illetve a szakképzési hozzájárulás alapjából igénybe vehető kedvezmények illetik meg.

A megjelent törvény alapvető rendelkezései a következők.

1) Kedvezmény a szakképzési hozzájárulás alapjából
A szakképzési hozzájárulás alapját 2013. január 1-jétől csökkenti
– pályakezdők foglalkoztatása esetén,
– tartósan álláskeresők foglalkoztatása esetén,
– a gyermekgondozási díj folyósítását követően, gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt, vagy azt követően foglalkoztatott
munkavállalók bruttó munkabérének összege, de havonta legfeljebb 100 ezer Ft, ha utánuk a szociális hozzájárulási adó alanya a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 100 ezer Ft arányosan csökkentett része vehető figyelembe.

2) A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adókedvezmények
Az új kedvezmények a szociális hozzájárulási adót bevezető – az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló – 2011. évi CLVI. törvénybe épültek be.
A módosítás szerint új adókedvezmény érvényesíthető a szociális hozzájárulási adóból
– a) szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén,
– b) 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló esetén,
– c) tartósan álláskereső személyek foglalkoztatása esetén
– d) gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók esetén.
Az a) pont alatti kedvezmény 2012. december 1-jétől, a b)-c)-d) pont alatti kedvezmények 2013. január 1-jétől vehetők igénybe.
Az adókedvezmény: a havonta, munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összege.

a) A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény
A szakképzettséget nem igénylő munkakörben – a 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény szerinti FEOR-08 9. főcsoportjában – foglalkoztatott munkavállaló esetében a részkedvezmény a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer Ft-nak a 14,5%-a.

b) A 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény
A kedvezmény a foglalkoztatás első két évére jár.
A legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő esetében a részkedvezmény a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer Ft-nak a 27%-a.
Az előző feltétellel nem rendelkező 25 év alatti, valamint az 55 év feletti munkavállaló estében a részkedvezmény az adómegállapítási időszakra a munkavállalót megillető bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer Ft-nak a 14,5%-a.

c) A tartósan álláskereső személy utáni adókedvezmény
Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott.
A részkedvezmény a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer Ft-nak
– a foglalkoztatás első két évében a 27%-a,
– a foglalkoztatás harmadik évében a 14,5%-a.

d) Az anyasági támogatások folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók utáni adókedvezmény
Anyasági támogatás: a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermekgondozási segély (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet).
A részkedvezmény a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer Ft-nak
– a foglalkoztatás első két évében a 27%-a,
– a foglalkoztatás harmadik évében a 14,5%-a.
A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a)-d) pontok alatti kedvezmény legfeljebb a 100 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része. Ezekben az esetekben részmunkaidős az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

Forrás: www.iparosujsag.hu

 

Prompt Portal Team 2010