Beszámoló a Pályaorientációs Modell Programról

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Pályaorientációs Modell Programja 2011 őszén indult el a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, a dányi Széchenyi István Általános Iskola, az isaszegi Klapka György Általános Iskola és Damjanich János Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak részvételével.

A program első részében négy alkalommal pályaorientációs csoportfoglalkozás megvalósításával támogattuk a pályaválasztás előtt állókat. A foglalkozások során a résztvevők egyéni érdeklődése feltérképezésre került, az egyéni képesség struktúrájukat meghatároztuk és ehhez kapcsoltunk, illetve bővítettünk a szakmák ismereteit és az iskolarendszer felépítését. Ennek eredményeként minden tanuló megfogalmazta az egyéni tervét, amelyben szerepelt a számára kedvelt szakmák és az ahhoz kapcsolható iskolák listája is.
A második része a programnak az üzemlátogatás volt, amely során a fiatalokat szakmaismeretük bővítése céljából a Zöld Híd Régió Kft., a Solier Étterem és Kávézó, a Gödöllő Városi Könyvtár, a Szent István Egyetem Józsefmajori Tanüzeme és a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhelye látta vendégül. Az üzemlátogatásokon 59 tanuló vett részt, akik nagyon hasznosnak ítélték az utakat. Több résztvevő jelezte, hogy megerősítést kapott a szakmaválasztását tekintve, valamint a látogatások során új információt kaptak az adott munkatevékenységről.
A program megvalósításában részt vettek a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar andragógia szakos hallgatói, a Madách Imre Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktatója, a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. és a Kontakt Alapítvány munkatársai. Végezetül ezúton szeretném megköszönni az iskolák tanárainak együttműködését, a munkáltatóknak a lehetőséget az üzemlátogatásokra, a Zöld Híd Régió Kft-nek, hogy a program rendelkezésére bocsátotta autóbuszát, a Gödöllő Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának az anyagi támogatását, valamint Lippai Juditnak, Mikó Mártának, Kulhanek Mónikának és Suhajda Csillának az önkéntes munkájukat!

Podmaniczky Éva Kontakt Alapítvány

Prompt Portal Team 2010