BMP

A Befogadó Munkahely Program jó példa a közös érdekeken alapuló partnerségi együttműködésre. A program résztvevői a GAK Társadalmi Diverzitás Program, a Művészetek Háza Gödöllő, a PROMPT Számítástechnika Kft. és a VÜSZI Kft. A program keretében egyrészt hátrányos helyzetű álláskeresők képzése, felkészítése és foglalkoztatása történik, másrészt az esélyegyenlőség munkahelyi kultúrájának kialakítása a hátrányos helyzetű munkavállalókat befogadó munkáltatóknál.

Így 22 fő hátrányos helyzetű – azaz pályakezdő, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről visszatérő, 50 év feletti, gyermeküket egyedül nevelő vagy tartós munkanélküli - személy komplex képzési programban vesz részt, és közülük 13 személy legalább 12 hónapra elhelyezkedik a munkaadó partnereknél. A munkaadók számára esélyegyenlőségi terv készül, bevezetésre kerül az új munkavállalók beilleszkedését megkönnyítő ún. patrónus rendszer, és ezen túlmenően bér- és járuléktámogatás áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához.

A program pénzügyi hátterét pályázati forrás biztosítja: a résztvevő négy szervezet a közös tervezést követően sikeresen pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” című, TÁMOP-2.4.2.B/-09/2-KMR számú pályázati kiírásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 62.439.040,- Ft.

A Befogadó Munkahely Programról további információt találhat a http://tdp.gak.hu/oldal/reszletesen-a-programrol oldalon.

Prompt Portal Team 2010