Új képzések indítása partnerségi együttműködésben

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum egyik legfőbb célkitűzése, hogy megfelelően felkészült, motivált szakembereket biztosítson a gazdasági szereplők számára. A foglalkoztatási stratégiában szereplő intézkedés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési rendszer kialakítását szorgalmazza, azaz hogy az iskolarendszerű szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás a munkaerő-piaci igények kielégítésére koncentráljon elsősorban, és kellő rugalmassággal reagáljon a felmerülő igényekre.

Az álláskeresők magas számának ellenére térségünkben sok vállalat küzd munkaerőhiánnyal a nem megfelelő képzettségű munkaerő, illetve a szakképzett munkaerő hiánya miatt. A munka-erő piaci igények alapján kialakított képzések szervezése során fontos a munkaadók részvétele már a tervezés és a kivitelezés szakaszában. Ez egyrészt a képzőintézménnyel közösen kidolgozott tananyagot és képzési kínálatot, másrészt a gyakornoki helyek biztosítását jelenti.

A sürgető szakképzési igényeket jelzi, hogy már a paktum előkészítő szakaszában elindult az együttműködés a TEVA Gyógyszergyár Zrt., a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége között és ennek eredményeként 2010 novemberében egy új képzés, általános laboránsképzés indul a Gödöllőn 25 fő részvételével, a munkaügyi központ támogatásával.

A térség számos gyógyszergyára, de leginkább a TEVA Gyógyszergyár Zrt. évek óta vegyésztechnikus munkaerőhiánnyal küzd. A cég már korábban is folytatott tárgyalásokat a Naszály-Galga TISZK tagiskolájaként működő Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójával, de források hiányában nem tudták elindítani a képzést. Az információ a paktum kapcsolatrendszerének kiépülésével eljutott a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének vezetőjéhez, aki felhívta a figyelmet a munkaügyi központ által képzésre fordítható forrásokra. Mivel hiányszakmáról van szó és garantált foglalkoztatást eredményez, indokolt a támogatás. A gyakornoki helyek biztosítása és a képzés beindítása a térség gyógyszergyárainak együttműködése révén valósulhat meg, mivel a TEVA Gyógyszergyár Zrt. nem tud egyedül kellő számú gyakornokot fogadni. Az akkreditált képzésre a jövőben már a szakképzési támogatás is lehívható lesz a cégek számára. Az iskola a laboráns-képzést hosszú távon a középiskolai szakképzési kínálatába kívánja integrálni.

A paktum menedzsment közvetítő, koordináló szerepet játszik a folyamatban mindaddig, míg a képzés beindul. Ez a projekt jól példázza, hogy a foglalkoztatási paktum hogyan tudja segíteni a vállalkozásokat a szakember ellátásban.

A munkaügyi központ szándéka, hogy a jövőben képzési támogatási forrásait olyan képzésekre fordítsa, melyek valós munkaerő-piaci igényeket elégítenek ki. Ennek érdekében a térség vállalatainak szükségleteire alapozza a képzési támogatások rendszerének évenkénti meghatározását. Várjuk cégek jelentkezését önállóan, vagy együttműködésben kialakítható képzések indításához!

Prompt Portal Team 2010