• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of content_handler_field::element_type() should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_api_argument_handler::options_validate() should be compatible with views_handler_argument::options_validate(&$form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/date/includes/date_api_argument_handler.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_view_plugin_style::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_view_plugin_style.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_area::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_area.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_area_text::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_area_text.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

Együttműködési megállapodás

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum

Együttműködési Megállapodás

Bevezetés

A térségi szereplők alapvető érdeke, hogy
1) a gödöllői kistérségben élő emberek képzettségi szintje növekedjen,
2) a térség képes legyen megtartani a tehetségeit, humánerőforrását, és más régiókban élőknek is vonzó élettér legyen,
3) a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége javuljon, amellyel a helyi adóbevételek is növekednének,
4) a térségi képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló fiatalokat,
5) mindezekhez pedig fontos feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között.

A gödöllői kistérség gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztésében érdekelt aláíró felek az Európai Unióban és Magyarországon is sikerrel alkalmazott, a helyi szereplők integrált, szektorokon átívelő partnerségét, kölcsönös bizalmi viszonyát igénylő foglalkoztatási paktum létrehozását kezdeményezik, amely működése segítheti:

 • egy területi kiegyenlítésre törekvő, a hátrányos helyzetű lakosok számára is esélyteremtő kistérség kialakulását,
 • a gödöllői kistérség adottságaiban és emberkincsében rejlő lehetőségek kihasználását,
 • az embert értéknek tekintő helyi foglalkoztatáspolitika, valamint foglalkoztatásközpontú gazdaságpolitika megvalósítását,
 • több, minőségileg jobb, a gazdaság igényeinek és az emberek készségeinek, képességeinek, tudásának megfelelő munkahely létrehozását.

Célok

A fentiek szellemében az aláírók az alábbi célok megvalósítása érdekében fognak össze, valamint mozgósítják szellemi és anyagi erőforrásaikat:
1. Foglalkoztatási szint növelése a kistérségben

 • Foglalkoztatás és munkaerő-hatékonyság növelése
 • Tartós, stabil munkahelyek létrehozása (kiemelten turizmusban, agráriumban), a meglévők megtartása
 • Atipikus foglalkoztatási módok (pl. távmunka, részmunkaidő) terjesztése
 • Vállalkozóvá válás és önfoglalkoztatás támogatása

2. A munkavállalók felkészítése a sikeres munkavállalásra

 • A munkaerőpiac igényeinek megfelelő minőségi képzési rendszer kialakítása
 • Képzések és munkaerő-piaci igények összehangolása
 • Pályaorientáció és korrekció térségi rendszerének kialakítása
 • Karrier tanácsadás- és követés
 • A szakmunka becsületének visszaállítása
 • A munkavállalók mentális felkészítése (pl. tréningek, mentorálás)
 • A munkaerő-piaci szolgáltatások integrált nyújtása (egyénre szabva, modulokból összeállítva)

3. A partnerség fejlesztése a munkaerő-piaci szereplők tudásának bevonásával

 • Foglalkoztatási szektorok, paktum szereplők szerepvállalásának, érdekeinek tisztázása a paktumon belül
 • Információáramlás segítségével szervezeti önkép kialakítása, átlátható, helyi munkaerőpiac kialakítása
 • Munkaerő-piaci szereplők közötti kommunikáció fejlesztése
 • A kistérségben elérhető, foglalkoztatási célra rendelkezésre álló források koordinációja
 • Tudástranszfer elősegítése a paktum szereplői között
 • Vállalkozó barát önkormányzatok

A kistérség hátrányosabb helyzetű rétegeinek és településeinek társadalmigazdasági felzárkóztatása

 • Munkavállalók mobilitásának elősegítése (pl. gyermekgondozási szolgáltatások, egyéni és tömegközlekedés fejlesztése)
 • Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának növelése (kiemelten cigány, alacsony iskolai végzettségű, megváltozott munkaképességű munkavállalók)
 • Tartós munkanélküliség csökkentése
 • Szociális gazdaság kiépítése, fejlesztése

Célcsoportok

 • helyi bejegyzésű és helyi érdekeltségű vállalkozások és munkaadók (közszféra intézményei is)
 • munkavállalók (kiemelten az ingázók és a 45 év feletti munkavállalók)
 • munkanélküliek (regisztrált álláskeresők, nem regisztrált munkanélküliek, kiemelten a tartós munkanélküliek)
 • pályakezdők (kiemelten a diplomások)
 • megváltozott munkaképességűek
 • nők, GYED-ről/GYES-ről visszatérő szülők, kisgyermekes családok
 • halmozottan hátrányos helyzetűek, cigány lakosság
 • alacsony, vagy elavult képzettséggel rendelkező munkavállalók és munkanélküliek

A foglalkoztatási paktum szervezete

A Gödöllői Kistérség Foglalkoztatási Paktum szerződő partnerei a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. és kistérségi partnerei. A paktum részét képezik azon támogatóknak a nyilatkozatai, akik a dokumentum tartalmával egyetértenek és a célkitűzések megvalósításában szerepet vállalnak.

A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés. A szerződők és támogatók köréhez bármikor lehet csatlakozni, és kilépni.
A Foglalkoztatási Fórum

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum „parlamentjeként” működik. A Fórum ülései nyitottakminden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is (szavazati joga a paktum partnereknek van). A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.
A Fórum az alábbi feladatokat látja el:

 • tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,
 • munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz,
 • elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról,
 • biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,
 • segíti a kistérségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.

Irányító Csoport

Az Irányító Csoport elnökeként bármelyik tag megválasztható. Az Irányító Csoportba a szektorok delegálnak képviselőket az ügyrendben meghatározott időtartamra.
Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak:

 • Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének képviselője (1 fő)
 • Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás képviselője (1 fő)
 • önkormányzatok képviselője (1 fő)
 • Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő)
 • Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselője (1 fő)
 • nagyvállalatok képviselője (2 fő)
 • helyi kis- és középvállalkozások képviselője (3 fő)
 • civil szervezetek és nonprofit Kft-k képviselője (3 fő)
 • szociális intézmények képviselője (2 fő)
 • képzőintézmények képviselői (2 fő)

Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el:

 • fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum „motorja”,
 • információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,
 • feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,
 • kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját és költségvetését,
 • koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között,
 • beszámol a Foglalkoztatási Fórum üléseken a munkaprogram és költségvetés teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről,
 • közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a menedzsmentszervezet között,
 • segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését,
 • ellenőrzi és monitorozza a folyamatokat,
 • nyomon követi, véleményezi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaprogram és költségvetés teljesülését,
 • jóváhagyja a menedzsment beszámolóit.

Az Irányító Csoport ügyrendjét külön dokumentum tartalmazza.

Menedzsmentszervezet

A nyugat-európai és az eddigi magyarországi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a területi foglalkoztatási paktumok sikeres működésének egyik alapfeltétele a megfelelő felkészültségű és a helyi partnerek bizalmát élvező menedzsmentszervezet működtetése. A Gödöllői Kistérség Foglalkoztatási Paktum létrehozását finanszírozó pályázatnak megfelelően, a menedzsmentszervezeti feladatokat a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.

A menedzsmentszervezet feladatai:
a) Az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása

 • ellátja az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, döntések regisztrálása, paktum tagok széleskörű tájékoztatása stb.),
 • biztosítja a paktum szerveinek működési technikai feltételeit, koordinálja a paktumban folyó közös munkát,
 • biztosítja a nyilvánosságot, gondozza a paktum honlapját,
 • gondozza a paktum külső és belső kapcsolatait (határon átnyúló kapcsolatokat és más paktumokkal való kapcsolatokat is).

b) Projektek, pályázatok menedzselése

 • előkészíti és koordinálja a paktum keretében működő projekteket,
 • információkat nyújt az Irányító Csoport számára a projektekben folyó munkáról,
 • az Irányító Csoport megbízásából és a helyi partnerek kezdeményezésére pályázatokat készít,
 • segíti a munkaterv megvalósulását, kezdeményezi a szükséges módosításokat.

c) Monitoring, értékelési tevékenység

 • monitorozza és értékeli a Paktum eredményeit,
 • összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaprogram és költségvetés teljesítéséről és felhívja a figyelmet az eltérésekre.

d) Pénzügyi, személyzeti tevékenység

 • a menedzsmentszervezettel kapcsolatos pénzügyi, személyzeti feladatok ellátása,
 • a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport működésével összefüggő pénzügyi feladatok ellátása,
 • az egyes projektek, pályázatok pénzügyeinek adminisztrációja.

Finanszírozás

Aláíró felek a célok megvalósítása érdekében egy olyan többcsatornás finanszírozási modell kialakítását indítják el, amely összehangolja és egyesíti a foglalkoztatáspolitikai célra rendelkezésre álló önkormányzati, vállalkozói és egyéb helyi forrásokat, a munkaügyi támogatási rendszer lehetőségeit, valamint minél nagyobb mértékű külső pályázati (hazai és európai uniós) és befektetői forrás megszerzésére törekszik. A finanszírozás részleteit a paktum munkatervében és költségvetésében szükséges meghatározni és a fórum által elfogadni.
A paktum menedzsment fenntartása a paktum tagjai számára anyagi terhet nem jelent, anyagi kötelezettség az egyéni projektekből adódóan keletkezhet.
Időtáv, felülvizsgálat

A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodást bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja. A megállapodás felmondás bármely szerződő fél általi kezdeményezése esetében a szerződő feleknek részletes írásos és szóbeli indoklást kell elkészíteniük, amelyet az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum is megtárgyal.

Szerződő felek vállalják, hogy jelen megállapodás tartalmát évente felülvizsgálják, és szükség esetén kezdeményezik a módosítást, kiegészítést.
Aláírások

„A szerződő felek és támogató partnerek felelősséget éreznek a térség foglalkoztatási helyzetének javításáért, aláírásukkal kifejezik szándékukat és elkötelezettségüket a paktumban való érdemi részvételre, továbbá szellemi és anyagi erőforrásaikkal közreműködnek a célok megvalósításában”.
Gödöllő, 2010. szeptember 22.

Prompt Portal Team 2010