Foglalkoztatási stratégia

Kitörési pontokat tartalmaz a foglalkoztatási stratégia

Elkészült a Foglalkoztatási Paktum egyik legfontosabb alapköve, a Gödöllői kistérség foglalkoztatási stratégiája. A Paktum működését megalapozó dokumentum célja, hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás terén meghatározó szereplők részére a gödöllői kistérség foglalkoztatási színvonalának növelése, valamint az inaktivitás és a munkanélküliség mérséklése érdekében.

A stratégia tartalmazza azokat a kitörési pontokat, amelyeket a Foglalkozatási Paktum aláírói közös célnak tekintenek, és amelyek megvalósításának segítése a paktum menedzsment szervezet feladata lesz.

A dokumentum a kistérségi szinttől az EU-s szintig bezárólag bemutatja azokat a meghatározó terveket, amelyek a kistérségi gazdasági és foglalkoztatási stratégia számára iránymutatást adnak, mint például a Paktum együttműködési megállapodásának okirata, Gödöllő Kistérség Fejlesztési Stratégia vagy a Közép-magyarországi Operatív Program. A tervezési környezetet kiegészíti a foglalkoztatási helyzetfeltáró kutatás, amelynek célja volt a Gödöllői kistérség gazdasági és társadalmi helyzetének, azon belül is elsősorban foglalkoztatási helyzetének komplex vizsgálata. A kutatás olyan jellemzőket tárt fel a térség munkaerőpiacával kapcsolatban, amelyekből fontos következtetéseket von le a foglalkoztatási stratégia.

A stratégia-alkotás fontos lépéseként a jövőkép meghatározása is megtörtént. Fontos, hogy a közösség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik azok az értékek, célok és fejlesztési irányok, amelyekre a jövőt építik. A fejlesztési célok meghatározása érdekében felvázolták azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a közösség értékrendjét tükrözi és számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a térség munkaerő-piacára jellemző lesz 10 év múlva. A jövőkép célja, hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki számára világossá tegye az erőfeszítések értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak ellentmondva valósuljanak meg.

A stratégia prioritásokat fogalmaz meg, amelyek alapján rövid- és középtávon megvalósíthatóak a jövőképből levezethető stratégiai és specifikus célok. Ilyen prioritás a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése, a foglalkoztatási lehetőségek kihasználása a kistérségben és a partnerség-fejlesztés a foglalkoztatásért. A prioritások mellett a stratégia eszköztárat is kínál az egyes fejlesztési területekhez, és feltárja lehetséges és szükséges forrásokat.

A foglalkoztatási stratégia teljes terjedelemben elolvasható itt>>>

Prompt Portal Team 2010