Helyzetfeltáró tanulmány

Foglalkoztatási helyzetfeltáró kutatás

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozásának előkészítő munkája a kistérség komplex foglalkoztatási helyzetfeltáró kutatásának elvégzésével kezdődött. A statisztikai adatok elemzésén túl a helyzetfeltárási célú tanulmány egy kérdőíves felmérés eredményeit és személyes mélyinterjúk anyagát is tartalmazza. A kutatás elsődleges célja a Gödöllői kistérség gazdasági és társadalmi helyzetének, azon belül is elsősorban foglalkoztatási helyzetének komplex vizsgálata volt. A felmérés keretében megszólították a munkaerő-piac különböző szereplőit: munkaadókat, munkavállalókat, álláskeresőket, önkormányzatokat, civil szervezeteket, képzőintézményeket és szociális alapszolgáltatási intézményeket.

A foglalkoztatás különböző szereplői közötti összefogásra, a munkaerő-piaci keresletet követő, színvonalas képzési kínálatra, működő pályaorientációs rendszerre, karrierkövetésre, illetve a tömegközlekedés fejlesztésére lenne többek között szükség a Gödöllői kistérség foglalkozatási helyzetének javításához – derült ki a foglalkoztatási helyzetfeltáró kutatásból.

Prompt Portal Team 2010