Munkaterv 2011

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum

Irányító Csoport (ICS) Munkaterve (2010-2011)

1.ICS (alakuló) ülés

Időpont: 2010. szeptember 22.
Napirend:

 • Az Irányító Csoport elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
 • Az Irányító Csoport ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása

2.ICS ülés

Időpont: 2010. október 20.
Napirend:

 • Az Irányító Csoport éves munkatervének megtárgyalása, elfogadása
 • A Foglalkoztatási Fórum előkészítése
 • Az Irányító Csoport külső és belső kommunikációs stratégiájának kidolgozása

Hálózatépítési tréning az ICS tagok és a menedzsment részvételével

Időpont: 2010.október 19.-20. (2 napos)
Célok:

 • Együttműködési készségek fejlesztése
 • Hálózatmenedzsment technikáinak elsajátítása

3.ICS ülés

Időpont: 2011. január második fele
Napirend:

 • A kistérség munkaerő-piaci helyzetének megvitatása
 • A Foglalkoztatási Stratégiára alapozott éves akcióterv elfogadása
 • A kidolgozott projektek jóváhagyása
 • Munkacsoportok alakítása
 • A Foglalkoztatási Fórum előkészítése (márc.-ápr.)
 • A paktum 3 éves (2011-13) munkatervének és költségvetésének, elfogadása

4.ICS ülés

Időpont: 2011. május
Napirend:

 • A kistérség munkaerő-piaci helyzetének megvitatása
 • A projektek megvalósulási ütemének áttekintése
 • Munkacsoportok beszámolója
 • A Paktum minőségirányítási rendszerének kidolgozása
 • Záró projekt monitoring és értékelés

5.ICS ülés

Időpont: 2011. szeptember
Napirend:

 • A kistérség munkaerő-piaci helyzetének megvitatása
 • A projektek megvalósulási ütemének áttekintése
 • Munkacsoportok beszámolója
 • A Foglalkoztatási Fórum előkészítése (okt.-nov.)

6.ICS ülés

Időpont: 2011. december
Napirend:

 • A kistérség munkaerő-piaci helyzetének megvitatása
 • A projektek megvalósulási ütemének áttekintése
 • Munkacsoportok beszámolója
 • Az éves foglalkoztatási akcióterv megvalósításának értékelése
 • A 2012. évi foglalkoztatási akcióterv elfogadása
Csatolt fájlok: 

Prompt Portal Team 2010