• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of content_handler_field::element_type() should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_api_argument_handler::options_validate() should be compatible with views_handler_argument::options_validate(&$form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/date/includes/date_api_argument_handler.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_view_plugin_style::options() should be compatible with views_object::options() in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_view_plugin_style.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_area::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_area.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_area_text::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_area_text.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /webroot/paktum.gak.hu/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

Ügyrend

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum

IRÁNYÍTÓ CSOPORT

ÜGYREND

Preambulum

A Gödöllői Kistérség dinamikusan fejlődő gazdaságának, társadalmi folyamatainak kiemelkedő területe a helyi emberi erőforrás gazdálkodás összehangolása. Ezért a foglalkoztatásban érintett szereplők összefogásával 2010. szeptember 22-én létrejön a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum.
A partnerségi megállapodásban foglaltak végrehajtására a felek Irányító Csoportot állítottak fel, amely a paktum „motorjaként” a legfőbb kérdésekben döntést hozó testület, felelős a paktumban foglaltak eredményes és hatékony végrehajtásáért.

I. Az Irányító Csoport feladatköre

1. Az Irányító Csoport – a paktum megállapodásban foglaltak alapján – az alábbi feladatokat látja el:

 • fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum „motorja”;
 • információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását;
 • feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait;
 • kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját és költségvetését;
 • koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között;
 • beszámol a Foglalkoztatási Fórum üléseken a munkaprogram és költségvetés teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről;
 • közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a menedzsmentszervezet között;
 • segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését;
 • nyomon követi és ellenőrzi a program végrehajtását;
 • nyomon követi, véleményezi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaprogram és költségvetés teljesülését;
 • jóváhagyja a menedzsment beszámolóit.

II. Az Irányító Csoport tagjai

1. Az Irányító Csoport elnöksége

1.1. Az Irányító Csoport elnöksége az elnök és az elnökhelyettes személyéből áll. Az elnöki tisztet a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének vezetője tölti be, az elnökhelyettesét a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa. Az elnök a paktum céljainak megvalósítása érdekében szervezi és irányítja az Irányító Csoport munkáját, valamint ellátja a paktum eredményeinek és munkájának külső képviseletét. Jogosult a paktum menedzsmentszervezetének munkáját személyesen irányítani, ellenőrizni, tőlük információkat kérni.
Az Irányító Csoport elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

Az elnök megbízatása öt évre szól. Amennyiben az Irányító Csoport tagságának legalább kétharmada visszahívását kezdeményezi, az Irányító Csoport új elnököt választ. A helyettes megbízatására ugyanezen szabályok érvényesek.

1.2. Az Irányító Csoport elnökét – a tagokat megillető jogosítványokon túlmenően – a következő jogok illetik meg:

 • összehívja az Irányító Csoport üléseit, megállapítja a határozatképességet, vezeti az üléseket;
 • előterjeszti az ülések napirendjét;
 • elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, valamint az Irányító Csoport által elfogadott határozatokat;
 • kijelöli a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot, és jóváhagyja az ülésről készült jegyzőkönyvet;
 • az Irányító Csoport ajánlása alapján tag visszahívását kezdeményezi a küldő szervezet (vagy az adott települések) felé;
 • meghívja az Irányító Csoport munkájába esetlegesen bevonni kívánt eseti meghívottakat, szakértőket;
 • szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze;
 • összehívja a Foglalkoztatási Fórumot egy évben legalább két alkalommal;
 • képviseli az Irányító Csoport álláspontját a Foglalkoztatási Fórum előtt, beszámol a Foglalkoztatási Fórum előtt az Irányító csoport munkájáról, tájékoztatja az Irányító Csoportot a Foglalkoztatási Fórum ajánlásairól, véleményeiről, közvetíti az onnan származó információkat;
 • tájékoztatja a paktum menedzsmentszervezetét az Irányító Csoport által elhatározott feladatokról, felügyeli a menedzsmentszervezetnek a feladatok végrehajtásával kapcsolatos munkáját,
 • nyilatkozattételi joga van a sajtó és a szélesebb nyilvánosság felé;
 • dönt az ügyrend értelmezésére vonatkozó vitában.

2. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai
2.1. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai a paktum megállapodás alapján az alábbiak:

 • Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás képviselője (1 fő)
 • Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének képviselője (1 fő)
 • önkormányzatok képviselője (1 fő)
 • Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő)
 • Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselője (1 fő)
 • nagyvállalatok képviselője (2 fő)
 • helyi kis- és középvállalkozások képviselője (3 fő)
 • civil szervezetek és nonprofit Kft-k képviselője (3 fő)
 • szociális intézmények képviselője (2 fő)
 • képzőintézmények képviselői (2 fő)

2.2. Az Irányító Csoport minden szavazati joggal rendelkező tagjának egy szavazata van.

2.3. A szavazati joggal rendelkező tagok kötelesek az Irányító Csoport ülésein részt venni. Akadályoztatásuk esetére helyettesítőt kötelesek írásban meghatalmazni. A meghatalmazást a helyettesítőnek legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően át kell nyújtania az elnöknek.
Az évi több mint két alkalommal hiányzó és helyettesítésükről nem gondoskodó tagok esetében az Irányító Csoport ajánlást tehet az elnöknek a tag visszahívásának kezdeményezésére, az ajánlás alapján pedig az elnök kezdeményezi a küldő szervezet (vagy az adott települések) felé a tag visszahívását.

2.4. A szavazati joggal rendelkező tagot a küldő szervezet (vagy az adott település/ek/) hívhatja vissza. Az Irányító Csoport ajánlásán alapuló elnöki kezdeményezés esetén a küldő szervezet (vagy az adott települések) a szavazati joggal rendelkező tagot visszahívni kötelesek.

2.5. Az Irányító Csoport tagjának megbízatása megszűnik:

 • munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnése a delegáló szervezetnél;
 • a delegáló szervezet szervezeti átalakulása/átalakítása, mely a delegálást érintheti;
 • a tag visszahívása a delegáló szervezet (vagy az adott települések) által,
 • a tag lemondása, halála.
  Amennyiben az Irányító Csoport tagjának megbízatása az a)-d) pontban megjelölt vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag megszűnik, a tagot delegáló szervezet új tagot jelölhet, és erről az Irányító Csoport elnökét haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül, írásban – az új delegált tag megjelölésével – értesíti.
 • Amennyiben a szervezet nem él a delegálás jogával, az Irányító Csoport gondoskodik új tag delegálásáról.

3. Állandó meghívottak (tanácskozási joggal résztvevők)
3.1. Az Irányító Csoport üléseire állandó meghívottak:

 • Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ képviselője (1 fő)
 • Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet képviselője (1fő)
 • GAK Nonprofit Közhasznú Kft. képviselője (1 fő)

3.2. A tanácskozási jogkörrel rendelkező állandó meghívottak nem vesznek részt a döntéshozatalban, de az Irányító Csoport valamennyi ülésén jelen lehetnek, véleményüket előadhatják, hozzászólhatnak az egyes napirendi pontokhoz, a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokba betekinthetnek, véleményükkel, javaslataikkal formálhatják az Irányító Csoport döntéseit. Az Irányító Csoport üléseire szóló meghívók megküldése részükre minden esetben kötelező.

4. Eseti meghívottak

Amennyiben a napirendi pont indokolja, az Irányító Csoport elnöke és elnökhelyettese a tagok vagy az állandó meghívottak kezdeményezésére eseti meghívottakat kérhet fel az ülésen való részvételre. A javasolt eseti meghívottak meghívását az Irányító Csoport egyszerű többséggel hagyja jóvá. Az eseti meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az Irányító Csoport ülésein. Az ülésen véleményt nyilváníthatnak, a meghívás alapjául szolgáló dokumentumokba – ha az Irányító Csoport másképp nem rendelkezik – betekinthetnek.

III. Az Irányító Csoport ülésezése

1. Ülések

Az Irányító Csoport az éves munkaprogram alapján szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik az éves munkatervekben meghatározott időpontokban (rendes ülések). Az első ülés időpontja 2010. szeptember 22.
A munkaprogramot a menedzsmentszervezet szakmai előkészítése alapján az elnök állítja össze és az Irányító Csoport fogadja el. Az Irányító Csoport a munkaprogramtól eltérhet az elnök vagy az Irányító Csoport kétharmados döntése alapján.

Rendkívüli ülés összehívását – a napirendi javaslat közlésével – bármely tag indítványozhatja az elnöknél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítványt, 30 napon belül összehívja az ülést. Amennyiben nem tekinti indokoltnak, legalább a tagok felének javaslatára köteles 30 napon belül összehívni a rendkívüli ülést.

Az Irányító Csoport elnöke – ha a körülmények szükségessé teszik, így különösen, ha a következő ülés esedékessé válása előtt kell dönteni valamely kérdésben – írásos döntéshozatali eljárást is kezdeményezhet.

2. Az ülések összehívása és vezetése

Az Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések tervezett napirendjét és a hozzájuk kapcsolódó háttéranyagokat, előterjesztéseket legalább a kitűzött időpontot megelőző 8 nappal, indokoltan sürgős esetben 3 nappal kell a tagoknak és az állandó meghívottaknak megküldeni. A meghívót és a napirendet postai úton és elektronikus úton is meg kell küldi a tagoknak és az állandó meghívottaknak. A mellékletek elektronikus úton kerülnek megküldésre.
Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. Bármely tag – a tervezett ülést megelőző legalább 10, indokoltan sürgős esetben 5 munkanappal – írásban javaslatot tehet újabb napirendi pont felvételére. Sürgős esetben az elnök illetve az Irányító Csoport a napirenden nem szereplő témák tárgyalásáról is határozhat.

3. Az ülések előkészítése

Az ülések előkészítéséért, a meghívók és háttéranyagaik megfelelő időben történő eljuttatásáért az elnök felelős. Az ülések szakmai és technikai előkészítését az elnök irányításával a menedzsmentszervezet végzi.

4. Nyilvánosság

Az Irányító Csoport ülései nyilvánosak. Az elnökön és a tagokon kívül az üléseken az állandó és eseti meghívottak, valamint a menedzsmentszervezet munkatársai vesznek részt. Más személyek hozzászólása az Irányító Csoport egyszerű többséggel hozott határozata alapján lehetséges. Szükség esetén az elnök zárt ülést rendelhet el.

5. Az ülésvezetés, hozzászólások rendje

Az üléseket az elnök vezeti, távollétében az elnökhelyettes. Hozzászólásokra az egyes hozzászólóknak az elnök jelentkezésük sorrendjében adja meg a szót, azzal, hogy a napirendi pontot indítványozó tag elsőként jogosult a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Az elnök soron kívüli hozzászólásra is jogosult, jogosult továbbá a hozzászólások maximális időkeretének meghatározására. A hozzászólásokat követően az elnök összegzi az elhangzottakat, és javaslatot tesz a határozatokra.
Az ülés elnöke megvonhatja a szót attól, aki a napirenden szereplő témától ismételten eltér, vagy akinek hozzászólása az ülés rendjét veszélyezteti.

6. Határozatképesség

Az Irányító Csoport döntéseiről határozatokat hoz. Az Irányító Csoport akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belül újabb ülést hívhat össze ugyanazzal a napirenddel. Ez esetben csak a megismételt ülésre szóló meghívót kell a tagoknak és az állandó meghívottaknak az ülést megelőző legalább 2 nappal megküldeni. Az Irányító Csoport megismételt ülése a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

7. Döntéshozatal

Az Irányító Csoport döntéseit – amennyiben a jelen ügyrend, vagy az Irányító csoport egyhangú határozattal másképp nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, de törekszik a konszenzusra, elsődleges munkamódszerének tekinti az Irányító Csoportban képviselt egyes érdekek és nézőpontok közötti minél teljesebb konszenzus létrehozását. Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincsen lehetőség, az elnök további egyeztetéseket kezdeményezhet. Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendelhet el, vagy a döntést elnapolhatja.
A tagok az ülésen kézfeltartással szavaznak. Az Irányító Csoport tagjai élhetnek a kisebbségi vélemény ismertetésének jogával. A tagok kisebbségi véleményeit rögzíteni kell az ülésről készült jegyzőkönyvben is.

Az alábbi határozatok meghozatalához az Irányító Csoport kétharmados többséggel meghozott döntése szükséges:

 • Az ügyrend elfogadása és módosítása,
 • Az éves munkaprogram és költségvetés elfogadása, valamint az attól való eltérés,
 • Bizottságok, munkacsoportok felállítására, összetételére vonatkozó döntés,
 • Tag visszahívásának kezdeményezésére vonatkozó ajánlás tétele az elnöknek,
 • Az ülésen való részvétel – az egyébként arra jogosultakon kívüli személyek számára történő – megengedése tárgyában hozott határozat.

IV. Az Irányító Csoport üléseinek dokumentálása

1. Jegyzőkönyvezés
Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért és megőrzéséért a menedzsmentszervezet felelős.

2. A jegyzőkönyv tartalma

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját, a megjelentek és a meghívottak listáját, a napirendi pontokat, összefoglalóan a hozzászólásokat, véleményeket, valamint az Irányító Csoport által hozott döntéseket, határozatokat (szó szerint), konszenzus hiányában a szavazati arányokat és az esetleges kisebbségi véleményeket. Helyettesítés esetén a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghatalmazásokat.

3. A jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, megküldése

A jegyzőkönyvet az elnök hagyja jóvá, és egy tag hitelesíti. A jegyzőkönyveket az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Irányító Csoport tagjainak, valamint az állandó és eseti meghívottaknak. A jegyzőkönyvek megküldéséről a menedzsmentszervezet gondoskodik.

4. A meghozott határozatok nyilvántartása, az érintettek értesítése

A meghozott határozatokat az Irányító Csoport elnöke által vezetett határozatok könyvében kell nyilvántartani. A határozatok által érintett szereplők értesítése, valamint a határozatok végrehajtása az elnök irányítása alapján menedzsmentszervezet feladata.

V. Az Irányító Csoport tevékenységének képviselete

1. Képviseletre jogosult

Az Irányító Csoport tevékenységének képviseletére az elnök jogosult. Az Irányító Csoport döntése alapján tagjai közül is választhat képviseletre jogosult személyt. A képviselet tartalmát az Irányító Csoport által elfogadott határozatok, állásfoglalások alakítják ki. A képviselet keretében az elnök/képviselő jogosult tárgyalásokat folytatni külső partnerekkel, szakmai szervezetekkel, finanszírozókkal, továbbá jogosult a médiumok részére tájékoztatást adni a paktumban folyó munkáról.
Az elnök/képviselő felé elvárás regionális, országos és nemzetközi szakmai fórumokon való részvétel kapcsolatépítés, érdekérvényesítés és tapasztalatcsere céljából.
A képviselet ellátása során pénzügyi kötelezettséggel is járó döntést ez elnök/képviselő önállóan nem hozhat. Ehhez az Irányító Csoport jóváhagyása szükséges.

2. Beszámolás a képviseletről

Az elnök/képviselő a képviselettel kapcsolatos munkájáról, az elért eredményekről az Irányító Csoport soron következő ülésén számol be. A képviselet során felelős a paktum céljainak és a paktumban közreműködő szervezetek érdekében tevékenykedni.

VI. Bizottságok, munkacsoportok

1. Bizottságok, munkacsoportok

A paktum működése során lehetőség van kiemelt témákra szakmai bizottságok, munkacsoportok létrehozására. Ezek létrehozását az Irányító Csoport kezdeményezheti. A bizottság, munkacsoport létrehozására, elnöki tisztének ellátására, valamint összetételére vonatkozóan az Irányító Csoport elnöke tesz javaslatot, és azt az Irányító Csoport kétharmados döntéssel hagyja jóvá. A bizottságban, munkacsoportban legalább egy Irányító Csoport tag részt vesz. A bizottság, munkacsoport feladatait, működésének időtartamát az Irányító Csoport határozatban, vagy ügyrendjében állapítja meg.

2. Jogköreik

A bizottságok, munkacsoportok az Irányító Csoport felhatalmazása alapján, annak irányítása és felügyelete mellett önállóan tevékenykedhetnek (javaslatokat fogalmazhatnak meg, projekteket kezdeményezhetnek stb.), segítve az Irányító Csoport munkáját, valamint a paktum céljainak megvalósítását. A bizottságok, munkacsoportok nem járhatnak el az Irányító Csoport nevében. A bizottságok, munkacsoportok tevékenységükről az Irányító Csoport soron következő ülésén beszámolnak. A bizottságok, munkacsoportok működésük rendjét maguk alakítják ki, saját ügyrend hiányában működési rendjükre az Irányító Csoport ügyrendjének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

VII. Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum kapcsolata

1. Foglalkoztatási Fórum

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum „parlamentjeként” működik. A Fórum nyitott minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is.

A Fórum a paktum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

 • tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára;
 • munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz;
 • elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról,
 • biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét;
 • segíti a kistérségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.

2. A Foglalkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok

A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. A Fórum ülésére meghívást kapnak a paktumban résztvevő partnerek, de nyitva áll minden érdeklődő számára, emiatt az előkészítés során nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő jelenlét biztosítására, továbbá az esemény előzetes és utólagos publicitására is.
Az ülések szakmai és technikai előkészítésért az elnök irányítása mellett a menedzsmentszervezet felelős.
Az üléseket az Irányító Csoport elnöke vezeti, a menedzsmentszervezet az ülésekről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvek tartalmazzák a Fórum által megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat.

3. Ajánlások, javaslatok figyelembevétele

A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat az Irányító Csoport köteles munkája során figyelembe venni. Az ajánlások, javaslatok figyelembe vételéért az elnök felelős.

4. Beszámolás
A paktum munkájáról az Irányító Csoport elnöke számol be a Foglalkoztatási Fórum előtt.

VIII. Az Irányító Csoport és a menedzsmentszervezet kapcsolata

1. Menedzsmentszervezet
A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozását finanszírozó pályázatnak megfelelően a menedzsmentszervezeti feladatokat a GAK Oktató Kutató és Innovatív Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.

A menedzsmentswzervezet főbb feladatai a paktum megállapodás alapján:

 • Az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • Projektek, pályázatok menedzselése
 • Monitoring, értékelési tevékenység
 • Pénzügyi, személyzeti tevékenység

2. Az Irányító Csoport ülésezésével kapcsolatos feladatok

Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai előkészítési és technikai feladatok elvégzése a menedzsmentszervezet feladata. Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a menedzsmentszervezet feladata a napirend összeállítása, előterjesztések, szakmai háttéranyagok készítése, meghívók előkészítése és kiküldése, a meghívottak részvételre ösztönzése, az ülések technikai hátterének biztosítása, jegyzőkönyvvezetés, a jegyzőkönyvek megküldése, megőrzése, a határozatok nyilvántartása, érintettekkel való közlése, valamint a médiumokkal való kapcsolattartás.

3. Határozatok előkészítése, végrehajtása

Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a menedzsmentszervezet feladata az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, valamint a határozatok gyakorlati végrehajtása. A határozatok végrehajtásáért az elnök felel.

IX. A Foglalkoztatási Paktum nyilvánossága

1. A Foglalkoztatási Fórum nyilvánossága

A paktum működtetése során nagy hangsúlyt kell fektetni a nyilvánosságra, amely lehetővé teszi a partnerség demokratikus működését, valamint a megfelelő társadalmi bevonást. Ennek keretében a helyi partnerek és lakosság, valamint a tágabb környezet felé a paktum szervezetei folyamatos tájékoztatást nyújtanak a paktum működéséről, és a tájékoztató tevékenység révén cselekvésre ösztönzik a paktum formális és informális szereplőit. A paktum nyilvánosságának legfőbb színtere a Foglalkoztatási Fórum, amely nyitott minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A nyilvánosság biztosítását segíti a médiumok csatlakozó partnerként való részvétele a paktumban.

2. Az Irányító Csoport szerepe a Foglalkoztatási Paktum tevékenységének nyilvánosság számára történő bemutatásában

Az Irányító Csoport feladata, hogy munkájáról széles körben tájékoztassa a lakosságot, a helyi szereplőket, személyesen, szakmai kapcsolatokon, valamint a helyi és térségi médiumokon keresztül. A menedzsmentszervezet közreműködésével hírleveleket jelentet meg, tevékenységéről információkat szolgáltat a paktum honlapján, valamint munkájáról évente tájékoztató kiadványt készít.

A sajtóval való kapcsolattartásért az elnök felelős. Az elnök az Irányító Csoport üléseinek befejeztével sajtóközleményt jelentethet meg, amely összefoglaló jelleggel tartalmazza a meghozott döntések főbb tartalmi elemeit.

Az ülések napirendjéhez kapcsolódó dokumentáció és információ továbbításának, illetve a közzétételnek meg kell felelnie a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek azzal, hogy a menedzsmentszervezet az Irányító Csoport tagjainak, illetve azok képviselőinek személyes adatait (nevezetesen az érintett nevét, telefonszámát, postacímét és elektronikus címét) a Irányító Csoport hatékony működése céljából kizárólag az Irányító Csoport többi tagja részére továbbíthatja.

X. Záró rendelkezések

1. Hatálybalépés

Jelen ügyrend az elfogadása napján lép hatályba. Az ügyrend elfogadására az Irányító Csoport első ülésén kerül sor.
2. Módosítás

Az Irányító Csoport saját maga alkotja meg ügyrendjét. Kétharmados többséggel meghozott döntéssel az Irányító Csoport bármikor dönthet jelen ügyrend módosításáról. Az ügyrend értelmezésére vonatkozó vitában az elnök rendelkezése dönt.

Gödöllő, 2010. szeptember 22.

_________________________
Horváth Teréz
Elnök
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége
 

_________________________
Kocza Mihály
Elnökhelyettes
Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 

_________________________
Kovács Gergő Péter
Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása

_________________________
Sziráki Szilárd
Önkormányzatok képviselője
Valkó Nagyközség Önkormányzata

_________________________
Dr. Dúl Udóné
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

_________________________
Dr. Bazsó Martina
 Nagyvállalatok képviselője
Nordenia Hungary Kft.

_________________________
Kocsi-Nagy Tímea
Nagyvállalatok képviselője
TEVA Gyógyszergyár Zrt.

_________________________
Ficsór Elza
Mikro -,kis- és középvállalkozások képviselője
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.

_________________________
Meggyesi Gyula
Mikro -,kis- és középvállalkozások képviselője
Hírnök Média

_________________________
Ungi Edina
Mikro -,kis- és középvállalkozások képviselője
Kerepesi Vállalkozók Egyesülete

_________________________
Kocsi Tamás
Képzőintézmények képviselője
Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

_________________________
Reinhardtné Barkóczy Emese
Képzőintézmények képviselője
Szent István Egyetem Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

________________________
Kapecska Lászlóné
Szociális intézmények képviselője
,,Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Isaszeg

_________________________
Szóró Gabriella
Szociális intézmények képviselője
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Csömör

________________________
Balogh Gyula
Civil szervezetek képviselője
Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

_________________________
Podmaniczky Éva
Civil szervezetek képviselője
Kontakt Alapítvány

_________________________
Vass István
Civil szervezetek képviselője
Tudás-Akadémia Alapítvány

 

Csatolt fájlok: 

Prompt Portal Team 2010