Zöld Híd Régió Kft.

Előzmények:

2004-ben 106 települési önkormányzat hozta létre az Önkormányzati Társulást, mely egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer megépítésére adott be pályázatot az Európai Unió illetékes szervéhez. A pályázat sikerrel járt, így 2005-ben elindult a térséget érintő hulladékkezelési szerkezet tervezése. A tervezés során számtalan hazai és Uniós közösségi jogszabály figyelembe vételével került kialakításra az a koncepció, melyet akkoriban csak álomként fogalmaztunk meg. 2006-ban megkezdődtek az egyes hulladékkezelő létesítmények építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásai, majd 2008-ban közbeszerzési eljárás keretei között kerültek kiválasztásra a kivitelezők. Az építkezés 2010 tavaszán befejeződött, jelenleg a létesítmények folyamatos üzembe helyezése történik.

Létesítmények:

A Gödöllő mellett található kerepesi és a Balassagyarmattól 13 km-re lévő nógrádmarcali hulladékkezelő központban futnak össze a hulladékgazdálkodás szálai. Itt találhatóak a MECHANIKAI HULLADÉKELŐKEZELŐ üzemek a KÖZPONTI KOMPOSZTÁLÓK, és a KÉZI UTÓVÁLOGATÓ. Munkatársaink innen irányítják a térség hulladékgazdálkodásának jelentős részét, szervezik a begyűjtő járatokat, kapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal, hatóságokkal, civil szervezetekkel, de még az iskolákkal, óvodákkal is. Előzetes bejelentkezés mellett a hulladékkezelő központok is látogathatóak. A kezelőközpontokban a hulladékok számos fajtáját tudjuk kezelni az alábbi berendezésekkel, létesítményekkel:

Mechanikai előkezelő

Mai életvitelünk, valamint a gondos szelektív hulladékgyűjtés mellett is marad vegyes háztartási hulladék, melyet a több évtizede megszokott köztisztasági szolgáltatás keretében szállítanak el a lakóházaktól, a jogszabályok előírása alapján heti rendszerességgel. A mechanikai előkezelőkben a háztartási (vegyes) hulladék gépi válogatása történik. A beérkező vegyes hulladékot aprítja és rostálja, mágnesesség, illetve fajsúly szerint is szelektálja a gépsor. A teljes feldolgozást automatizált gépek végzik. A szétválogatott, részben bomló szerves frakció stabilizálásra és további válogatásra, a fémek értékesítésre, a nehéz frakció lerakásra kerül. A könnyű frakciójú (szennyezettségük miatt anyagában nem hasznosítható papír, műanyag, kombinált csomagolóeszköz, textil, esetleg farost) hulladékból tüzelőanyag kerül előállítása. A tüzelőanyag bebálázva és speciális csomagolással ellátva probléma nélkül tárolható és szállítható. Az utóaprított tüzelőanyagot elsősorban a cementművekben a fosszilis tüzelőanyagok kiváltására használják. A Kerepes, Ökörtelek-völgyi és a Nógrádmarcali mechanikai előkezelők évi 100.000 tonna kommunális hulladék feldolgozására alkalmasak.

Komposztáló

A jogszabályok szerint a lerakott hulladékban a szervesanyag tartalmat csökkenteni kell. A mechanikai előkezelőből kikerülő szerves frakciót és a beszállításokból származó zöldhulladékot (lomb, fűnyesedék, gallyak, konyhai növényi szerves hulladékok) a komposztáló telepeken kezeljük. A szerves hulladékok komposztálása egy szabályozható folyamat, melynek termékeként jó minőségű komposzt készül, ami a termőföldek értékes tápanyag-utánpótlását, valamint a lerakók, és egyéb ipari területek lefedését és rekultiválását is biztosítja. A Kerepes, Ökörtelek-völgyi komposztáló telep 10.000 tonna/év, míg Nógrádmarcali komposztáló telep 8.000 tonna/év kapacitással működik.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretén belül, együttműködve a helyi önkormányzatokkal szervezett zöldhulladék begyűjtések is megszervezésre kerülnek majd.

Hulladéklerakó:

A mechanikai előkezelés utáni hasznosíthatatlan maradék hulladékok elhelyezésére az európai uniós követelményeknek maximálisan megfelelő szigeteléssel ellátott hulladéklerakók szolgálnak. Kialakításuk során a többszörös környezetbiztonság elve érvényesült. A mai, műszaki védelemmel ellátott hulladéktárolók biztosítják, hogy a hulladéklerakókból nem juthat szennyeződés a környezetbe.

Utóválogató:

A településeken szelektív gyűjtőszigetek valósultak meg, ahol a lakosság helyezheti el a papír, műanyag és üveg hulladékait. Ezek a hulladékok külön kerülnek begyűjtésre és egy feldolgozási, tisztítási műveletet követően anyagukban kerülnek hasznosításra.
Ilyen hulladékok hasznosításának előkészítését, valamint a feldolgozó ipar számára történő átadást az utóválogató látja el.
Az utóválogatóban a másodnyersanyagokat külön frakciókra válogatjuk (pl. a papírt külön kartonra, fehér újságra és színes újságra).
Ökörtelek-völgyben az utóválogató 12.000 tonna/év kapacitással működik.
 

A Hulladékkezelő központokban folyó munkáról részletesebb tájékoztatást adunk internetes honlapunkon: www.zoldhid.hu

Prompt Portal Team 2010